วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธีใช้เส้น Trendline และTimeframe - สินทรัพย์ GBPUSD 9/3/2560 แอพพลิเคชั่นMeta trader4 วิธีเล่นForex ทองคำและหุ้น ผ่านเน็ต บนไอแพด

วิธีใช้เส้น Trendline และTimeframe - สินทรัพย์ GBPUSD 9/3/2560 แอพพลิเคชั่นMeta trader4 วิธีเล่นForex ทองคำและหุ้น ผ่านเน็ต บนไอแพด