วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อัตราแลกเปลี่ยนeurusd สินทรัพย์eurusd Trendline horizontal line timeframe M5 H4 M30

วิธีเลือกtimeframeต่างๆให้กับกราฟราคาสินทรัพย์ต่างๆ

M1 หมายถึง timeframe 1 นาที ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก1นาที
M5 หมายถึง timeframe 5 นาที ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก5นาที
M15 หมายถึง timeframe 15 นาที ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก15นาที
M30 หมายถึง timeframe 30 นาที ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก30นาที
H1 หมายถึง timeframe 1 ช.ม. ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก1ช.ม.
H4 หมายถึง timeframe 4 ช.ม. ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก4ช.ม.
D1 หมายถึง timeframe 1 วัน ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก1วัน
W1 หมายถึง timeframe 1 สัปดาห์ ราคาสินทรัพย์ออกแท่งใหม่ทุก1สัปดาห์


อัตราแลกเปลี่ยนeurusd สินทรัพย์eurusd Trendline horizontal line timeframe M5 H4 M30


Trendline M5 สินทรัพย์eurusd timeframe 5 นาที
Trendline H4 สินทรัพย์eurusd timeframe 4 ช.ม.


Trendline M30 สินทรัพย์eurusd timeframe 30นาที