วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เส้นtrendline การสร้างเส้นtrendline mt4 วิธีเล่นหุ้น

การสร้างเส้นtrendline

วิธีการสร้างเส้นtrendlineมีรูปแบบที่ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน นักลงทุนสามารถนำไปพลิกแพลงได้ตามไอเดีย การใช้งานที่นิยมโดยทั่วไป จะสร้างเส้นtrendlineไว้เพื่อให้เห็นกรอบการเลื่อนที่ ซึงวิธีนี้จะทำให้เห็นถึงทิศทางที่เปลี่ยนไปด้วย
วิธีเล่นหุ้นสร้างเส้นtrendlineบนmt4ไอแพด
1.แตะหน้าจอไอแพดเลือกรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม
2.เลือกเครื่องมือวัตถุเส้นเฉียง
3.เลือกและสร้างที่ละเส้นเมื่อเวลาผ่านไปราคาหลุดกรอบtrendขึ้นมาแสดงให้เห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของราคากำลังเปลี่ยนไป
การสร้างเส้นtrendlineนั้นไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว