วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สินทรัพย์eurusd ไทม์เฟรม1วัน 4ชั่วโมง และ1ชั่วโมง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐหรือซิมโบลeurusd

ไทม์เฟรม1วันหรือD1 สินทรัพย์eurusd


ไทม์เฟรม4ช.ม.หรือH4 สินทรัพย์eurusd


ไทม์เฟรม1ช.ม.หรือH1 สินทรัพย์eurusd