วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Timeframe H4 หมายถึง 4 ช.ม. สินทรัพย์eurusd

Trendline วิธีลากเส้นHorizontal line
1.แตะหน้าจอวงกลมปรากฎให้เลือกรูปวัตถุทรงเรขาคณิต
2.เลือกเส้นHorizontal line
3.ลากเส้นhorizontal lineแล้วนำไปวางบนราคาช่วงที่ต่างกันแต่ราคามีระดับเดียวกันคนละคลื่นอย่างน้อย2จุด

Timeframe H4 หมายถึง 4 ช.ม. กราฟอัตราแลกเปลี่ยนeurusdหรือเงินยูโรแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในไทม์เฟรมนี้กราฟวิ่งช้าเหมาะกับการถือยาวๆไว้สักครู่หนึ่ง


Timeframe H1 หมายถึง 1 ช.ม. กราฟอัตราแลกเปลี่ยนeurusdหรือเงินยูโรแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา


Timeframe M15 หมายถึง 15 นาที กราฟอัตราแลกเปลี่ยนeurusdหรือเงินยูโรแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในไทม์เฟรมนี้กราฟวิ่งช้าเหมาะกับการถือยาวๆไว้สักครู่หนึ่ง