วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

ราคาสินทรัพย์eurusdหลังจากNFP

NFPหรือnon farm payrolls หมายถึง ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกาศเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันศุกร์แรกของเดือน ซึ่งประกาศโดย สำนักสถิติแรงงานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น151,000ตำแหน่งซึ่งลดลงจากเดือนก่อน โดยเดือนก่อนหน้านี้ตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่275,000ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการผันผวนขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินสกุลยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ราคาสินทรัพย์eurusdหรือเงินสกุลยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในไทม์เฟรม4ช.ม.หรือH4


ราคาสินทรัพย์eurusdหรือเงินสกุลยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในไทม์เฟรม1ช.ม.หรือH1


ราคาสินทรัพย์eurusdหรือเงินสกุลยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในไทม์เฟรม15นาทีหรือM15