วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

EURUSDทะยานขึ้นสู่ราคา๑.๐๖๖๙๓

เมื่อคืนนี้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทะยานข้ึนจากราคาต่ำสุดในรอบวันที่ราคา๑.๐๕๘๘๙เมื่อเวลา๒๒.๔๕.น. EURUSDทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในรอบวันเมื่อเวลา๓.๐๐.น.ที่ราคา๑.๐๖๖๙๓

สินทรัพย์EURUSD ในกรอบไทม์เฟรม๕นาทีหรือEURUSD M5 สังเกตุมุมกราฟซ้ายบน


สินทรัพย์EURUSD ในกรอบไทม์เฟรม๑๕นาทีหรือEURUSD M15 สังเกตุมุมกราฟซ้ายบน


สินทรัพย์EURUSD ในกรอบไทม์เฟรม๓๐นาทีหรือEURUSD M30 สังเกตุมุมกราฟซ้ายบน


การเพิ่มเส้นtrendline ให้นักลงทุนดูเมนูรูปไอคอนเรขาคณิตด้านข้างจากนั้นเลือกเส้นtrendlineเมื่อแตะไอคอนtrendlineแล้วให้นักลงทุนลองลากเส้นtrendlineเล่นๆบนกราฟดูหากต้องการลบเส้นtrendlineให้แตะค้างบริเวณเส้นtrendlineที่นักลงทุนต้องการลบ

การทำกำไรขาขึ้นให้เลือกBuy
การทำกำไรขาลงให้เลือกSell

นักลงทุนควรเริ่มต้นเทรดจากจำนวนหน่วยลงทุนที่๐.๐๑Lotในการเริ่มต้นหัดเทรดด้วยเงินส่วนการฝึกเทรดด้วยบัญชีทดลองนักลงทุนควรเลือกทุนเริ่มต้นตามจำนวนจริงที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้ในกรณีที่เกิดความสูญเสียต้องไม่เสียดายเงินจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนั้นต้องเป็นเงินที่สามารถสูญเสียได้

นักลงทุนเริ่มต้นเทรดที่กราฟ๕นาทีและขยับขึ้นไปลองเทรดกราฟ๑๕นาทีดูหลังจากนั้นจึงขยับขึ้นไปเทรดกราฟ๓๐นาที

EURUSDทะยานขึ้นสู่ราคา๑.๐๖๖๙๓

Mt4,EXNESS,สินทรัพย์EURUSD,trendline,buy,sell,lot