วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

EURUSDทะยานขึ้นจากราคา๑.๐๗๑๑๑

EURUSDทะยานขึ้นจากราคา๑.๐๗๑๑๑เมื่อเวลา๑๔.๐๐.น.วันพุธที่๒๕มกราคม๒๕๖๐ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสกุลเงินยูโรแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทะยานขึ้นสู่ราคาสูงสุดในรอบวันที่ราคา๑.๐๗๖๙๘ เมื่อเวลา๑๙.๑๕.น.

สินทรัพย์EURUSD ในกรอบไทม์เฟรม๕นาทีหรือEURUSD M5 สังเกตุมุมกราฟซ้ายบน


สินทรัพย์EURUSD ในกรอบไทม์เฟรม๑๕นาทีหรือEURUSD M15 สังเกตุมุมกราฟซ้ายบน


สินทรัพย์EURUSD ในกรอบไทม์เฟรม๓๐นาทีหรือEURUSD M30 สังเกตุมุมกราฟซ้ายบน


การทำกำไรส่วนต่างราคาทำกำไรขาขึ้นและขาลง
การทำกำไรส่วนต่างราคาขาขึ้นเลือกBuy
การทำกำไรส่วนต่างราคาขาลงเลือกSell


SWAP หมายถึงดกเบี้ยเวลาถึงครองไว้หลายวันดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกวันช่วงเวลา๔.๐๐.น.

การซื้อขายในแต่ละไทม์เฟรมนั้นมีความแตกต่างกันในส่วนของเวลา การเริ่มต้นแนะนำให้เริ่มต้นจากการเทรดในไทม์เฟรม 5นาที หรือ M5 และ15นาที หรือ M15 เมื่อเกิดความคล่องแคล่วแล้วจึงขยับขึ้นไปเทรดในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น

การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ควรนำเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาเทรดเด็ดขาดเพราะถ้าเสียขึ้นมาแล้วจะเกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

การเริ่มต้นแนะนำให้เริ่มต้นลงทุน๐.๐๑Lotหากเป็นบัญชีทดลองไม่แนะนำเพราะการเทรดด้วยบัญชีทดลองมีความง่ายกว่าการเทรดด้วยบัญชีจริง หากนักลงทุนยังไม่พร้อมให้ใช้บัญชีทดลองทำการทดลองเทรดไปก่อนเลือกเงินทุนไม่ต้องเยอะมากจนเกินจริงหรือแล้วแต่ความพอใจของนักลงทุน 

EURUSDทะยานขึ้นจากราคา๑.๐๗๑๑๑

Trendline,Timeframe,สินทรัพย์EURUSD,SWAP,Lot,Mt4,Exness