วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีเช้าวันจันทร์ ราคาeurusd เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่

สินทรัพย์eurusdหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินสกุลเงินสองสกุลคือเงินสกุลยูโแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมมีราคาเท่ากันแต่การเริ่มกราฟแท่งใหม่เกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดบนไทม์เฟรม เช่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือH4กราฟจะออกแท่งใหม่ทุก4ชั่วโมง ไทม์เฟรมM1หรือ1นาทีกราฟออกแท่งใหม่ทุก1นาทีนั่นเองและกราฟ1นาทียังช่วยให้เห็นรายละเอียด


สินทรัพย์eurusdไทม์เฟรมH1หมายถึงอะไร?


สินทรัพย์eurusdไทม์เฟรมH1เมื่อปัดหน้าจอขยายขึ้น


เมนูสำหรับเลือกเครื่องมือสร้างTrendline,horizontal line